​Europejskie podatki od tworzyw sztucznych

​Europejskie podatki od tworzyw sztucznych, które zwiększają recykling W Unii Europejskiej trwają różne działania mające na celu przyspieszenie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym i zasobooszczędną. Dla branży tworzyw sztucznych prezentacja strategii w zakresie tworzyw sztucznych w 2018 r. była ważnym kamieniem milowym na drodze do gospodarki o bardziej zamkniętym obiegu.Sprawienie, by recykling był opłacalny dla…

Read More